Trädgårdsmästaren August Lindström

Avfotograferad målning

Min farfars far föddes 1852 i Fleninge som tredje barnet till klensmeden Carl Wilhelm Lindström och hans hustru Anna Maria Pålsdotter. Det ser ut som att August tänkt följa i sin fars fotspår och bli smed när han i ungdomen beger sig till Billeberga, men redan året efter är han trådgårdsdräng och är bland annat en period på Alnarp i Lomma.

År 1886 gifter han sig med Benedicta Landgren och de bosätter sig i Saxtorp där August är trädgårdsmästare på Tågerup.

1896 flyttar familjen som består av August, Benedicta och 5 barn till Borstahusen, Landskrona där August sköter om Svaneholm ägt av grosshandlare Pettersson i Landskrona. August blir grosshandlare Pettersson trogen fram till dess att han och Benedicta flyttar till ålderdomshemmet. 

August avlider den 12:e Mars 1934 och Benedicta den 20:e Maj 1943.

Mer om August finns att läsa här en text skriven av ett barnbarn till August och Benedicta.